Khác biệt giữa các bản “Cao Ngao Tào”

n
(→‎Anh em: lược bớt, tách bài con)
 
===Họ hàng===
Họ Cao là một họ lớn ở Bắc triều. '''[[Cao Doãn''']] (390 – 487), danh thần nhà Bắc Ngụy là em họ của Cao Dực. Ông nội của Cao Ngao Tào là Cao Di có 3 con trai, Cao Dực là thứ 3.
 
Con trai của anh cả Cao Dực là '''Cao Vĩnh Nhạc''', làm quan đến Vệ tướng quân, hữu quang lộc đại phu, Ký Châu đại trung chính, sau làm Bác Lăng thái thú, tự sát mà chết. Con trai của Vĩnh Nhạc là '''Cao Trường Mệnh''' đã từng theo Cao Ngao Tào chống lại Nhĩ Chu Thế Long ở cửa Đại Hạ của Lạc Dương vào năm Vĩnh An thứ 3 (530), được thụ phong Quang lộc đại phu. Cao Hoan trước sau đã phong Trường Mệnh làm Ung Châu thứ sử, Hoài Dương huyện nam, Yên Lăng huyện bá. Năm Vũ Định thứ 5 (548), Trường Mệnh chinh thảo Hầu Cảnh bị giết, được truy tặng Ký Châu thứ sử. Năm 1973, trong quần thể các ngôi mộ của dòng họ Cao ở huyện Cảnh, phát hiện mộ của Cao Trường Mệnh.
61.890

lần sửa đổi