Khác biệt giữa bản sửa đổi của “XML”

nKhông có tóm lược sửa đổi
* [http://dmoz.org/Computers/Data_Formats/Markup_Languages/XML/Tools/Editors/ Editors] danh sách mở
* [http://www.xml.com/pub/pt/3 Editors] Danh sách dài tại xml.com
* [https://codebeautify.org/xmlviewer XML Viewer] Trình xem XMl
 
=== XML certification ===
Người dùng vô danh