Itolemma

Tham gia ngày 28 tháng 12 năm 2010
Tẩy trống trang
(Trang mới: “Tự dưng không thấy hứng viết tiếp gì nữa. Viết ra cái gì mới thì có nhiều bâu xâu, sửa lung tung này nọ, chán và nản. Lại bận…”)
 
(Tẩy trống trang)
Tự dưng không thấy hứng viết tiếp gì nữa. Viết ra cái gì mới thì có nhiều bâu xâu, sửa lung tung này nọ, chán và nản. Lại bận quá, tạm đi vắng mấy tháng. Bác nào dịch tiếp mấy trang tôi đang dịch dở thì cảm ơn nhiều.
2.075

lần sửa đổi