Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Vũ vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =
| vợ = [[Đặng Mạn]]
| con cái = [[Sở Văn vương]] <br> [[Hùng Nguyên]]
| hoàng tộc = [[Sở (nước)|nước Sở]]
Người dùng vô danh