Khác biệt giữa các bản “Khách hàng”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:28D6:B814:E82A:7E48:9C0F:A409 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2405:4800:28D6:B814:E82A:7E48:9C0F:A409 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
* Những người làm việc tại các chi nhánh khác nhau của tổ chức.
* Là những nhân viên trong công ty, họ trông cậy vào công ty, vào những sản phẩm/dịch vụ và thông tin mà họ cần để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ tuy không phải là khách hàng truyền thống, nhưng họ cũng cần được quan tâm, chăm sóc và đối xử như những khách hàng bên ngoài
 
=== Khách hàng bên ngoài ===
* Cá nhân
223.257

lần sửa đổi