Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Cao Xuan Kien”

Tôi thì cho rằng gươm với kiếm là một. Hình như bạn đổi hướng "Gươm" đến "Kiếm" thì phải, vậy sao lại đổi hướng "Kiếm Nhật" đến "Gươm Nhật" mà không phải ngược lại? [[User:Avia|Avia]] <sup><font color="DarkGreen">[[User talk:Avia|(thảo luận)]]</font></sup> 09:56, 20 tháng 11 2006 (UTC)
:Khổ quá. Tôi cũng cho rằng gươm và kiếm giống nhau. Bạn muốn sửa lại sao tôi cũng đồng ý... "Gươm" nghe lọt tai tôi hơn "kiếm". Vả lại, gươm không có nghĩa nào khác, còn "kiếm" có nghĩa khác ie: "tìm kiếm".... [[Thành viên:Cao Xuan Kien|Cao xuân Kiên]] 10:18, 20 tháng 11 2006 (UTC)
 
== bài dịch dở ==
Có phải anh đang dịch dở bài di truyền không? anh có thể dịch thêm một đoạn nữa được không ?-- Lomo
Người dùng vô danh