Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{dịch thuật}}
{{Infobox royalty
|name = Đại công tước MichaelMikhail Aleksandrovich
|title =
|image = Mihail II.jpg