Khác biệt giữa các bản “Tiết khí”

#Trong ngoặc là cách viết kiểu [[Hanja]]
#Ý nghĩa của các tiết về cơ bản là giống nhau trong các nước, tuy nhiên có một vài điểm khác nhau rõ rệt.
#Ngày bắt đầu của tiết khí có thể cách xíchnhau trong phạm vi ±1 ngày.
 
Trong khoảng thời gian giữa các tiết khí như Đại tuyết, Tiểu tuyết trên thực tế ở miền bắc Việt Nam không có tuyết rơi. (Trừ một số đỉnh núi cao như [[Phan Xi Păng]], [[Mẫu Sơn]] có thể có, tuy vậy tần số xuất hiện rất thấp và lại rơi vào khoảng thời gian của Tiểu hàn-Đại hàn).
Người dùng vô danh