Khác biệt giữa các bản “Tiết khí”

không có tóm lược sửa đổi
#Do làm tròn thời điểm bắt đầu của mỗi tiết khí vào đầu ngày mà tiết khí đó bắt đầu.
 
Nên khoảng cách giữa hai tiết khí kề nhau daocách độngnhau trong khoảng 14-16 ngày. Lấy ví dụ trong kỷ nguyên J2000 khoảng thời gian từ [[điểm thu phân]] đến [[điểm xuân phân]] ở [[Bắc bán cầu]] là 6 ngày ngắn hơn khoảng thời gian từ [[điểm xuân phân]] đến [[điểm thu phân]]. Đó là do [[quỹ đạo]] hình elip của [[Trái Đất]]; vào [[tháng 1]], Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất ([[điểm cận nhật]] vào khoảng ngày [[3 tháng 1]]) nên theo [[định luật Kepler]] nó phải chuyển động nhanh hơn thời kỳ ở xa Mặt Trời ([[điểm viễn nhật]] khoảng ngày [[4 tháng 7]]). Chính vì thế nên nửa [[hoàng đạo]] từ điểm xuân phân đến điểm thu phân, Trái Đất đi hết 186 ngày. Nửa còn lại, từ điểm thu phân đến điểm xuân phân, chỉ cần 179 đến 180 ngày.
 
==Hai mươi tư tiết khí==
Người dùng vô danh