Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

sai thông tin
(chỉ có 5 trường tham gia xếp hạng, vậy mà cũng suy diễn ra được)
(sai thông tin)
|xếp hạng={{Thông tin xếp hạng đại học Việt Nam
| con = có
| bảng qg 1 = [[QS]]
| năm qg 1 = 2018
| hạng qg 1 = 5
| bảng qg 2 = [[Webometrics]]
| năm qg 2 = 2018
| bảng châu Á 1 = [[QS]]
| năm châu Á 1 = 2018
| hạng châu Á 1 = 350351-400}}|loại hình=[[Đại học công lập]]}}
[[Tập tin:Đại học Khoa học Huế.jpg|nhỏ|phải|300px|Trường Đại học Khoa học Huế nhìn từ đường [[Nguyễn Huệ]]]]
[[Tập tin:Đại học Khoa học Huế1.jpg|nhỏ|phải|300px|Trường Đại học Khoa học Huế nhìn từ đường [[Đống Đa]]]]