Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

(tự suy diễn miền Trung)
 
=== Bảng xếp hạng ===
Theo bảng xếp hạng [[Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds|Quacquarelli Symonds (QS)]] 2017 thì hệ thống Đại học Đại học Huế đứng thứ 351-400 châu Á.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.topuniversities.com/universities/hue-university#371403|title=QS Asia University Rankings 2018}}</ref> Theo bảng xếp hạng uniRank năm 2018, hệ thống Đại học Đại học Huế đứng thứ 16 tại Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.4icu.org/vn/|title=2018 Vietnamese University Ranking|postscript=21: Vietnam National University, Ho Chi Minh City}}</ref> Còn theo bảng xếp hạng Webometrics năm 2018, hệ thống Đại học Đại học Huế đứng thứ 13 tại Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam|title=Vietnam {{!}} Ranking Web of Universities}}</ref>
 
Theo bảng xếp hạng uniRank năm 2018, hệ thống Đại học Đại học Huế đứng thứ 16 tại Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.4icu.org/vn/|title=2018 Vietnamese University Ranking|postscript=21: Vietnam National University, Ho Chi Minh City}}</ref>
 
Bảng xếp hạng Webometrics năm 2018:
 
Hệ thống Đại học Đại học Huế đứng thứ 2 tại miền Trung, đứng thứ 13 tại Việt Nam.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.webometrics.info/en/Asia/vietnam|title=Vietnam {{!}} Ranking Web of Universities}}</ref>
 
==Ban Giám hiệu==