Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|xếp hạng={{Thông tin xếp hạng đại học Việt Nam
| con = có
| bảng qg 1 = [[Webometrics]]
| năm qg 1 = 2018
| hạng qg 1 = 13
| bảng qg 2 = [[Webometrics]]
| năm qg 2 = 2018
| hạng qg 2 = 13
| bảng qg 3 = [[uniRank]]
| năm qg 3 = 2018