Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:05.5625817)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
'''Định luật Charles''' hay '''Định luật Gay-Lussac''' là một định luật quan trọng về các chất khí được sử dụng nhiều trong chương [[nhiệt động]] và [[hóa lý]] của ngành [[hoá học]]. Định luật lấy tên theo [[Joseph Louis Gay-Lussac]], được phát biểu như sau:
: ''Với [[mol|lượng]] khí n không đổi ở [[áp suất]] p không đổi thì tỉ số giữa [[thể tích]] V và [[nhiệt độ]] T không đổi hay thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với nhau''
Mối quan hệ [[tỷ lệ (toán học)#Tỷ lệ thuận|tỉ lệ thuận]] này có thể được viết là:
n = const, p = const → V/T = const, V = const.T<br>
:<math>V \propto T</math>
hay
:<math>\frac{V}{T} = k,</math>
trong đó:
:''V'' là [[thể tích]] của khí,
:''T'' là [[nhiệt độ]] của khí (đơn vị đo là [[kelvin]]),
:''k'' là một [[Hằng số (toán học)|hằng số]].
Lượng khí không đổi cùng áp suất ở trạng thái 1 và 2 thì V<sub>1</sub>/T<sub>1</sub> = V<sub>2</sub>/T<sub>2</sub> hay V<sub>1</sub>T<sub>2</sub> = V<sub>2</sub>T<sub>1</sub> <br>
Đây là trường hợp đặc biệt của [[phương trình khí lý tưởng]] pV = nRT.