Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
:''T'' là [[nhiệt độ]] của khí (đơn vị đo là [[kelvin]]),
:''k'' là một [[Hằng số|hằng số]].
Lượng khí không đổi cùng áp suất ở trạng thái 1 và 2 thì V:<sub>1</sub>/T<sub>1</submath>\frac{V_1}{T_1} = V<sub>2</sub>/T<sub>2</sub>\frac{V_2}{T_2} \qquad \text{hay} V<sub>1</sub>T<sub>2</sub>\qquad \frac {V_2}{V_1} = V<sub>2\frac{T_2}{T_1} \qquad \text{hay} \qquad V_1 T_2 = V_2 T_1.</sub>T<sub>1</sub> <brmath>
Đây là trường hợp đặc biệt của [[phương trình khí lý tưởng]] pV = nRT.