Khác biệt giữa bản sửa đổi của “PricewaterhouseCoopers”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|company_slogan =
|foundation = 1998<br /><small>(PricewaterhouseCoopers)</small><br />1849<br /><small>(Price Waterhouse)</small><br />1854<br /><small>(Coopers & Lybrand)</small><ref name=chronology>{{chú thích web| url=http://www.ukmediacentre.pwc.com/Company-history/Chronology-14.aspx|title=Chronology|accessdate=ngày 27 tháng 9 năm 2010|publisher=PricewaterhouseCoopers }}</ref>
|location = [[London]], [[UnitedAnh KingdomQuốc]]<ref name=structure>{{chú thích web| url=http://www.pwc.com/extweb/service.nsf/docid/8A601D5FA74A7CEA85257013006558DF|title=How we are structured|accessdate=ngày 27 tháng 9 năm 2010|publisher=PricewaterhouseCoopers }}</ref>
|area_served = Toàn cầu
|key_people = Dennis Nally {{small|([[Chairman]])}}<ref>{{chú thích web| url=http://www.pwc.com/gx/en/leadership/leadership-team.jhtml|title=Our leadership team|accessdate=ngày 25 tháng 10 năm 2011|publisher=PricewaterhouseCoopers}}</ref>