Khác biệt giữa các bản “Huân chương Chiến sĩ vẻ vang”

 
== Đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng ==
*Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 1520 năm trở lên.
*Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 1015 năm trở lên.
*Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba để tặng cho cá nhân có thời gian công tác từ 510 năm trở lên.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh