Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

==Viết bài==
Mời tìm hiểu về cách viết bài ở Wikipedia, xem [[Wikipedia:Cẩm nang biên soạn]]. Cảm ơn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 16:50, ngày 16 tháng 3 năm 2018 (UTC)
==Dịch máy==
Khi bạn dùng GG translate hoặc công cụ dịch, bạn làm ơn đọc lại và hiệu đính để nội dung dịch được tốt hơn. Cảm ơn, [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 07:48, ngày 19 tháng 3 năm 2018 (UTC)