Khác biệt giữa các bản “Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ngân hàng trung ương Trung Quốc áp dụng hệ thống trách nhiệm tập trung của thống đốc, theo đó thống đốc quản lý công việc chung của toàn ngân hàng, các phó thống đốc trợ giúp thống đốc hoàn thành trách nhiệm.
==Lãnh đạo hiện nay==
 
;Thống đốc: [[Dịch Cương]]
Thống đốc đương nhiệm là ông Chu Tiểu Xuyên. Các phó thống đốc cấp cao bao gồm Su Ning, Wong Hongzhang, Hồ Hiểu Luyện, Liu Shiyu, Ma Delun, Dị Cương, Du Jinfu, Li Dongrong, Guo Qingping.<ref>http://www.pbc.gov.cn/english/hanglingdao/</ref>
; Phó Thống đốc: [[Phan Công Thắng]], [[Phạm Nhất Phi]], Trần Vũ Lộ, Ân Dũng
 
== Bộ máy ==