Khác biệt giữa các bản “Robert the Bruce”

không có tóm lược sửa đổi
n (Hugopako đã đổi Robert I the Bruce thành Robert the Bruce)
{{Infobox royalty
| name = Robert I
| succession = [[King of Scots]]
| image = Robertthebruce.jpg
| caption = Victorian depiction of Bruce
| reign = 25 March 1306 – 7 June 1329
| coronation = 25 March 1306
| predecessor = [[John Balliol|John]]
| successor = [[David II of Scotland|David II]]
| module = {{Infobox officeholder |embed = yes
| office = [[Guardian of Scotland|Guardian of the Kingdom of Scotland]]<br /><small>(Second Interregnum)</small>
| term_start = 1298
| term_end = 1300
| alongside = [[John III Comyn, Lord of Badenoch|John III Comyn]]<br />and [[William de Lamberton]] <small>(from 1301)
</small>
| predecessor= [[William Wallace]]
| successor = [[Ingram de Umfraville]]
}}
| spouses = {{Plainlist|
* [[Isabella of Mar]]
* [[Elizabeth de Burgh]]
}}
| issue = {{Plainlist|
* [[Marjorie Bruce]]
* [[David II of Scotland]]
}}
| issue-link = #Issue
| issue-pipe = more...
| house = [[House of Bruce|Bruce]]
| father = [[Robert de Brus, 6th Lord of Annandale]]
| mother = [[Marjorie, Countess of Carrick]]
| birth_date = {{birth date|1274|7|11|df=y}}
| birth_place = [[Turnberry Castle]], [[Ayrshire]]
| death_date = {{death date and age|1329|6|7|1274|7|11|df=y}}
| death_place = [[Cardross, Argyll and Bute|Manor of Cardross]], [[Argyll]]
| place of burial = [[Dunfermline Abbey]] (Body)&nbsp;– [[Melrose Abbey]] (Heart)
| religion = [[Roman Catholic]]
}}
 
'''Robert the Bruce''' là vua của [[Scotland]] từ năm 1306 cho đến khi ông qua đời năm 1329. Robert là một trong những chiến binh nổi tiếng nhất của thế hệ của ông, cuối cùng đã lãnh đạo Scotland trong các cuộc chiến tranh độc lập Scotland chống lại nước Anh.
Ông đã chiến đấu thành công dưới triều đại của mình để giành lại vị trí của Scotland là một quốc gia độc lập, và ngày nay được mọi người ở Scotland tưởng nhớ là một [[anh hùng dân tộc]].