Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 27.3.214.119 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.3.214.119 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
 
b) Một số chính phương có tận cùng là 5 thì chữ số hàng chục là 2.
Một số chính phương có tận cùng là 6 thì chữ số hàng chục là chẵnlẻ.
 
c) Khi phân tích một số chính phương ra thừa số nguyên tố thì các thừa số chỉ chứa số mũ chẵn.
Ví dụ: a<sup>2</sup> x b<sup>2</sup> x c<sup>2</sup> = (a x b x c)<sup>2</sup>
 
== Ký hiệu ==
Số mũ ² bên phải của số được bình phương.
 
<math>a^2.b^2=(ab)^2</math>
 
== Ví dụ ==
* [[Số thực]]:
:15² = 15*15=225
:i² = -1
:(3 + 2i)² = 5 + 12i
==Chú thích ==
{{Tham khảo}}Không có chú thích{{Toán học}}
 
{{Toán học}}
{{sơ khai toán học}}
 
223.257

lần sửa đổi