Khác biệt giữa các bản “Trương Xuân Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
 
Tháng 2 năm 1967, ông đã tổ chức Công xã Thượng Hải. Tháng 4 năm 1969, ông được bầu làm ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng và năm 1973 ông đã được bầu vào Thường vụ Bộ chính trị. Tháng 1 năm 1975, ông trở thành Phó thủ tướng thứ hai. Nỗ lực vươn lên chức vụ cao hơn của ông trong Đảng đã chấm dứt khi ông bị bắt giữ vào tháng 10 năm 1976. Ông bị xử tử hình, cùng với Giang Thanh năm 1981 nhưng sau đó đã được giảm án xuống còn chung thân. Giang Thanh mất năm 1991 ngay sau khi được thả do sức khỏe yếu. Ông cũng được thả với lý do tương tự vào tháng 8 năm 2002 và sống ẩn dật ở Thượng Hải.
 
Tháng 5 năm 2005, người ta thông báo ông đã qua đời do bị ung thư tháng trước đó
 
{{Cách mạng văn hoá}}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
{{sơ khai}}
{{Cách mạng văn hoá}}
{{Nhân vật thời Chiến tranh Lạnh}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 10]]