Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
===Các tổ chức sự nghiệp===
* [[Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.]]
* [[Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ]] (NISTPASS).
* [[Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng.]]
* [http://khoahocphattrien.vn Báo Khoa học và Phát triển]
* Trường[[Văn Quảnphòng đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.]]
* [[Viện ỨngChiến dụnglược và Chính sách Khoa học và Công nghệ]] (NACENTECHNISTPASS).
* [[Viện đánh giá khoa học và định giá công nghệ]]
* [[Viện Khoa học sở hữu trí tuệ]] (VIPRI)
* [[Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam]] (VAEC)
* [[Viện Khoa học sởỨng hữudụng tríCông tuệnghệ]] (VIPRINACENTECH).
* [[ViệnTrung đánhtâm giánghiên cứu và phát triển hội nhập khoa học và định giá công nghệ quốc tế]]. (VISTIP)
* [[Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ]]
*Trung tâm Tin học.
* [[Trung tâm nghiênNghiên cứu và phátPhát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế. (VISTIP)vùng]]
* [[Trung tâm NghiênTin cứu và Phát triển vùng.học]]
* Trung[[Trường tâmQuản Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ.]]
* [[Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật]].
* Tạp chí Tia Sáng
* Tạp chí[[Báo Khoa học và CôngPhát nghệtriển]], Việt''[http://khoahocphattrien.vn Namkhoahocphattrien.vn]
* [[Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam]]
* Văn phòng Công nhận các tổ chức chứng nhận chất lượng.
* [[Tạp chí Tia Sáng]]
* Văn phòng đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ.
* Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước.
* [[Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật]].
 
===Các Doanh nghiệp===