Khác biệt giữa các bản “Bách gia chư tử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Pháp gia Thương Ưởng "''dời cột, thưởng vàng''", Binh gia Ngô Khởi " ''Chống càng xe, đánh thành luỹ''", đều như nhau cả, chỉ muốn tỏ rõ " ''Thưởng phạt rõ ràng''".
 
Nghĩ cho cùng, vào thời đó, chỉ có Binh gia, Pháp gia và Tung Hoành gia là có giá trị thực dụng, còn Nho gia nói "nhân nghĩa", Đạo gia nói "vô vi", Mặc gia bảo "kiêm ái"... chẳng qua là nói suông. Cuối cùng, Tần Thuỷ Hoàng cũng chỉ nhờ "''Ngọn giáo''" của Binh gia, "''HìnhThưởng phạt''" của Pháp gia và "''Quỷ quyệt''" của Tung Hoành gia để chấm dứt loạn lạc mà thôi!
 
== Tham khảo ==