Khác biệt giữa các bản “Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Tạp chí Tia Sáng]]
 
===Các Doanhdoanh nghiệp===
* [[Công ty Công nghệ Điện tử, Cơ khí và Môi trường]] (EMECO).
* [[FPT|Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ]] (FPT).
* [[Công ty Cổ phần ỨngSở dụng Khoa học vàhữu Công nghệnghiệp]] (MITECINVESTIP).
* [[Công ty Cổ phần XuấtỨng nhậpdụng khẩuKhoa Kỹhọc thuậtvà Công nghệ]] (TECHNIMEXMITEC).
* [[Công ty CổXuất phầnnhập Sở hữukhẩu Công nghiệpnghệ (INVESTIP)mới]]. (NACENIMEX)
* [[Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệKỹ mớithuật]] (NACENIMEXTECHNIMEX).
 
==Danh hiệu==
* Huân chương Sao Vàng (2009)