Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chức vụ chính trị”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|label8 = Báo cáo tới
|data8 = {{{reports_to|{{{reportsto|}}}}}}
|label9 = [[TrụĐề sở]]cử bởi
|data9 = {{{residencenominator|{{{trụngười sởđề cử|}}}}}}
|label10 = [[TrụBổ nhiệm sở]]bởi
|data10 = {{{seatappointer|{{{người bổ nhiệm|}}}}}}<!--
|label11 = Đề cử bởi
|data11 = {{{nominator|{{{người đề cử|}}}}}}
|label12 = Bổ nhiệm bởi
|data12 = {{{appointer|{{{người bổ nhiệm|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{appointer_qualified|}}}
| <br />{{{appointer_qualified}}}
}}
|label13label11 = [[Nhiệm kỳ]]
|data13data11 = {{{termlength|{{{nhiệm kỳ|}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{termlength_qualified|}}}
| <br />{{{termlength_qualified}}}
}}
|label14label12 = Tuân theo
|data14data12 = {{{constituting_instrument|}}}
|label15label13 = Tiền nhiệm
|data15data13 = {{{precursor|}}}
|label16label14 = Người đầu tiên giữ chức
|data16data14 = {{{inaugural|{{{người đầu tiên|}}}}}}
|label17label15 = Thành lập
|data17data15 = {{{formation|{{{thành lập|}}}}}}
|label18label16 = Người sáng lập
|data18data16 = {{{founder|}}}
|label19label17 = Named&nbsp;for
|data19data17 = {{{named_for|}}}
|label20label18 = Người đầu giữ chức
|data20data18 = {{{first||{{{người đầu|}}}}}}
|label21label19 = Người cuối cùng giữ chức
|data21data19 = {{{last||{{{người cuối cùng|}}}}}}
|label22label20 = Bãi vị
|data22data20 = {{{abolished|}}}
|label23label21 = Kế vị
|data23data21 = {{{succession|{{{kế vị|}}}}}}
|label24label22 = Unofficial names
|data24data22 = {{{unofficial_names|}}}
|label25label23 = Phó
|data25data23 = {{{deputy|{{{phó|}}}}}}
|label26label24 = Lương
|data26data24 = {{{salary||{{{lương|}}}}}}
|label25 = [[Dinh thự]]
|data25 = {{{residence|{{{dinh thự|}}}}}}
|label26 = [[Trụ sở]]
|data26 = {{{seat|}}}
|label27 = Website
|data27 = {{{website|}}}