Khác biệt giữa các bản “FX”

không có tóm lược sửa đổi
| online chan 2 = [[IPTV|Internet Protocol television]]
}}
{{Tóm tắt về công ty
 
|company_name = FX Network LLC.
'''FX''' (viết tắt của"'''F'''ox '''E'''xtended",từ năm 1994-1997 là fX) là kênh phim truyện của [[Hoa Kỳ]] sở hữu bởi FX Network, LLC.,công ty con của [[21st Century Fox]].Thành lập năm 1994,hiện nay kênh phát sóng không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn phát sóng trong nhiều khu vực
|company_logo = [[Tập tin:FX International logo.svg|200px]]
|company_type = [[Công ty]]
|foundation = 1994
|location = 10201 West Pico Boulevard,Building 103, 4th Floor,(Los Angeles, CA 90035, United States)
}}
'''FX''' (viết tắt của"'''F'''ox E'''Ex'''xtendedtended",từ năm 1994-1997 là fX) là kênh phim truyện của [[Hoa Kỳ]] sở hữu bởi FX Network, LLC.,công ty con của [[21st Century Fox]].Thành lập năm 1994,hiện nay kênh phát sóng không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn phát sóng trong nhiều khu vực
 
==Kênh có liên quan==
Người dùng vô danh