Khác biệt giữa các bản “Chu Do Tung”

không có tóm lược sửa đổi
Ban đầu, Lỗ vương [[Chu Dĩ Hải]] giám quốc truy thụy hiệu cho Hoằng Quang đế là '''Noản hoàng đế''' (赧皇帝), không lâu sau đó, lại cải thành '''Chất Tông An hoàng đế''' (质宗安皇帝) <ref>《明季南略·卷之一·南都甲乙纪》:浙东鲁藩监国,谥为赧皇帝;及闽中唐王立,遥上尊号为圣安皇帝;永明王立,谥为安宗简皇帝。而我朝则削其年号,止称福藩而已.</ref>. Tháng 4 năm Vĩnh Lịch thứ 11, [[Chu Do Lang|Vĩnh Lịch đế]] đổi lại miếu hiệu thành '''An Tông''' (安宗), thụy hiệu là '''Phụng Thiên Tuân Đạo Khoan Hòa Tĩnh Mục Tu Văn Bố Vũ Ôn Cung Nhân Hiếu Giản Hoàng đế''' (奉天遵道宽和静穆修文布武溫恭仁孝簡皇帝) <ref>钱海岳《南明史·本纪第一》中华书局 2006版,ISBN 7-101-04429-8</ref>.
 
==Tham khảoGia quyến ==
 
=== Phối ngẫu ===
 
==== Hoàng hậu ====
1.Hiếu Triết Ý Trang Ôn Chính Nhân Tĩnh Nghi Thiên Chiêu Thánh Giản Hoàng hậu Vương thị ( 孝哲懿莊温正仁靖仪天昭圣簡皇后黄氏 )
 
2.Hiếu Nghĩa Đoan Nhân Túc Minh Trinh Khiết Hy Thiên Di Giản Hoàng hậu Lý thị ( 孝义端仁肃明贞洁熙天诒圣皇后李氏 )
 
==== Phi tần ====
Kim Quý phi ( 金貴妃 ), hoàng đế Hồng Quang sau khi bị quân Thanh bắt tại Giang Ninh thì bỏ trốn. Quân Thanh vượt sông Hoài Hà, Kim Quý phi bị bắt, bị dìm nước mà chết.
 
=== Anh em ===
1.Dĩnh Xung Vương Chu Do Củ ( 潁冲王 朱由榘 )
 
2.Đức Hoài Vương Chu Do Hoa ( 德懷王 朱由樺 )
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
Người dùng vô danh