Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

không có tóm lược sửa đổi
| Tên = Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
| Tên gọi khác = Trường Đại học Kinh tế, UEB
| motto = The Road to Success!
| logo = LogoDHKT.jpg
| Phù hiệu=[[Tập tin:LogoDHKT.jpg|250px]]
| Năm thành lập = [[6 tháng 3]] năm [[2007]]
| Loại hình = [[Đại học công lập]]