Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

'''Trường Đại học Kinh tế''' ([[tiếng Anh]]: '''VNU University of Economics and Business''') là một trong những trường [[đại học công lập]] ở Việt Nam. Đồng thời, trường cũng là trung tâm nghiên cứu các chính sách kinh tế và quản lý cho chính phủ, và các doanh nghiệp lớn. Trường được tách ra từ Khoa Kinh tế thuộc [[Đại học Quốc gia Hà Nội]].
 
===Đào tạo===
 
===Đại học==
Ngoài tuyển sinh hệ Đại học chính quy, trường có tuyển sinh hệ Đại học chính quy văn bằng 2.