Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội”

 
==Lịch sử==
Trường được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6/3/2007 của [[Thủ tướng Chính phủ]]. <ref>{{chú thích web | url = http://baochinhphu.vn/Giao-duc/Ky-niem-10-nam-thanh-lap-Truong-DH-Kinh-te-DHQGHN/322182.vgp | tiêu đề = Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | author = | ngày = | ngày truy cập = 22 tháng 3 năm 2018 | nơi xuất bản = Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ | ngôn ngữ = }}</ref> Trường đã trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi lịch sử và có khởi nguyên từ Khoa Kinh tế Chính trị thuộc trường Đại học Tổng hợp Hà Nội từ năm 1974.
 
Tháng 11 năm 1974, trường hình thành từ khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó đến tháng 9 năm 1995, khoa Kinh tế lại trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN. Vào tháng 7 năm 1999, khoa trực thuộc ĐHQGHN. Cuối cùng đến tháng 3 năm 2007, trường Đại học Kinh tế thành lập từ khoa Kinh Tế và trực thuộc ĐHQGHN.
Trường đã trải qua một số giai đoạn là khoa Kinh tế trực thuộc các trường đại học sau:
* Tháng 11 năm 1974, khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
* Tháng 9 năm 1995, khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
* Tháng 7 năm 1999, khoa Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN
* Tháng 3 năm 2007, trường Đại học Kinh tế trực thuộc ĐHQGHN
 
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường ĐHKT không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Hàng năm, Trường ĐHKT có hàng nghìn sinh viên, học viên, NCS tốt nghiệp. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm đúng chuyên môn đào tạo và có khả năng thích ứng nhanh, thành đạt trong công việc. Trường ĐHKT đã được xã hội biết đến như là một trường đại học trẻ, năng động, với tầm nhìn và quyết tâm phát triển theo hướng chất lượng và đẳng cấp quốc tế, vị thế và uy tín của Nhà trường đang dần được củng cố và nâng cao.
 
==Sứ mệnh==