Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phần mềm ác ý”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Sâu máy tính]]
Lây nhiễm qua Internet, USB, mạng LAN...
* [[Trojan horses]]
* - [[Phần mềm gián điệp|Spyware]]: Tự động ghi lại các thông tin của máy tính bị xâm nhập
* - [[Phần mềm quảng cáo|Adware]]: Tự động hiện các bản quảng cáo
Người dùng vô danh