Khác biệt giữa các bản “Phi Mã”

* [http://www.allthesky.com/constellations/pegasus/ The Deep Photographic Guide to the Constellations: Pegasus]
*[http://www.ianridpath.com/startales/pegasus.htm Star Tales – Pegasus]
* [http://wikisky.org/?object=Peg&zoom=2&locale=VI '''WIKISKY.ORG:''' Phi Mã]
{{Sơ khai}}
{{Các chòm sao hiện đại}}
Người dùng vô danh