Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 1 năm trước
n
Đã lùi lại 1sửa đổi của 42.114.32.107 (thảo luận), quay về phiên bản cuối của Uoat365. (TW)
{{Infobox Former Country
|native_name= miền Bắc Kỳ
|conventional_long_name= 北圻
|common_name= Bắc Kỳ