Khác biệt giữa các bản “Lê Vĩnh Tân”

Reflinks: Converting bare references
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Reflinks: Converting bare references)
}}
 
'''Lê Vĩnh Tân''' (sinh năm [[1958]]) là một [[chính trị gia]] người [[Việt Nam]]. Ông hiện là [[Bộ trưởng]] [[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội vụ Việt Nam]], [[đại biểu quốc hội Việt Nam]] [[Danh sách đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV theo tỉnh thành|khóa XIV]] nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh [[Đồng Tháp]]. Trong [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] ông hiện giữ chức vụ Phó trưởng [[Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Tổ chức Trung ương]], ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII]]. Ông từng là [[Bí thư Tỉnh ủy]] tỉnh Đồng Tháp, [[Hội đồng nhân dân|Chủ tịch Hội đồng Nhân dân]] tỉnh [[Đồng Tháp]], Phó Trưởng [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]].<ref>[https://web.archive.org/web/20110703225014/http://dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/Internet/sitchinhquyen/sitathongtinchinhquyen/sitatochucbomay/sitatinhuy/sitabanthuongvu/20110124+ban+thuong+vu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp]</ref>
 
==Xuất thân==
 
Ngày 08/04/2016, Lê Vĩnh Tân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng [[Bộ Nội vụ (Việt Nam)|Bộ Nội vụ]].
==Xem thêm==
 
==Chú thích==
 
==Liên kết ngoài==
* [http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/tieusulanhdao?personProfileId=7642&govOrgId=2856 Tiểu sử lãnh đạo: Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân] truy cập 24/3/2018
* [https://moha.gov.vn/gioi-thieu/lanh-dao-bo-noi-vu/bo-truong-bo-noi-vu-le-vinh-tan-22269.html TIỂU SỬ TÓM TẮT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ LÊ VĨNH TÂN] trên trang Bộ Nội vụ
* [http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/banchaphanh/details.asp?topic=105&subtopic=211&leader_topic=505&id=BT3131134346 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng]
* [https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ln2xjLQy_d8J:www.dongthap.gov.vn/wps/wcm/connect/88425f0046abc5db8f888f6e0b8a7977/5-Le%2BVinh%2BTan.pdf?MOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D88425f0046abc5db8f888f6e0b8a7977+%22L%C3%AA+V%C4%A9nh+T%C3%A2n%22%2B%221958%22%2B%22D502a%22&hl=vi&gl=vn&pid=bl&srcid=ADGEEShrZNFDnBeAVMTAMqtm5_l3VVYhzlGnAQGHoNPJLuMYfnL8Dup5dpKiO3QQD76H0tBMIIjm5PkwqVvr8Z3PVAz4IbXysMU6kx6wkmmYHMXDrRjXpG_3kY_mllaoFJOnUwxwt_nn&sig=AHIEtbRC9fFXdX5POxvCIYq7EHBxSqXLlA Tiểu sử tóm tắt]
{{sơ khai chính khách Việt Nam}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
{{Thời gian sống|Sinh=1958}}
{{end box}}
 
==Xem thêm==
{{Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam}}
{{Thời gian sống|sinh=1958|mất=}}
{{sơ khai chính khách Việt Nam}}
[[Thể loại:Người Đồng Tháp]]
[[Thể loại:Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp]]