Khác biệt giữa các bản “Tiết khí”

 
Sáu tháng cuối năm: Tám, Hăm ba.<ref>Từ điển Hán Việt mới, 1973, Bắc Kinh, trang 617</ref>
|}
Một số cách nhớ nhanh khác:
{| class="wikitable"
|+
!Dạng 1 (lục bát)
!Giải thích
!Dạng 2 (song thất lục bát)
!Giải thích
|-
|Lập xuân, Vũ thủy bâng khuâng
 
Chợt Kinh trập suốt, Xuân phân phai tàn
 
Thanh minh, Cốc vũ cho toan
 
Vấn vương Lập hạ bẽ bàng vơi nay
 
Véo von Tiểu mãn xem hay
 
Phân Mang chủng thoắt đâu đây vội vàng
 
Còn nguyên Hạ chí chả càng
 
Xưa nay Tiểu thử nhỡ nhàng tươm ngay
 
Lập thu, Đại thử ngất ngây
 
Bây giờ Xử thử có đầy đặn an
 
Thu phân, Bạch lộ bàng hoàng
 
Gã hành khất lạnh ngắt Hàn lộ xoay
 
Chùi Sương giáng phải lung lay
 
Lập đông ôi vực thẳm vây quanh xoàng
 
Dang bang Tiểu tuyết tan hoang
 
Lỡ làng Đại tuyết mịn màng khéo thay
 
Mong Đông chí, Tiểu hàn này
 
Đại hàn tình sáng ngời đây thoáng nồng
 
Tháng hai thay đổi mỗi không
 
Một chênh lệch tối đa bồng hoặc hai
 
Hai mươi mốt nửa trong phai
 
Hai mươi ba nửa cuối ngoài năm trong.<ref>Nguồn: “Thơ Máy”</ref>
|Dòng thứ 1-18 chỉ 24 tiết khí theo mùa.
Dòng thứ 19-22 ta có công thức cho 2 tiết mỗi tháng.
|Lập xuân, Vũ thủy dùng dằng có
 
Kinh trập, Xuân phân ngỡ ngàng thôi
 
Thanh minh, Cốc vũ om rồi
 
Mỹ miều Lập hạ nhỏ nhoi phai tàn
 
Tiểu mãn, Hạ chí, Mang chủng chứ
 
Tiểu thử, ôi Đại thử bừng lên
 
Lập thu, Xử thử ấy bên
 
Thu phân, Bạch lộ vẹn tuyền thảm thương
 
Hàn lộ, Lập đông, Sương giáng nếp
 
Đại tuyết thì Tiểu tuyết đã nhau
 
Toan Đông chí, Tiểu hàn sau
 
Đại hàn rầu rĩ dãi dầu như đây
 
Tháng hai mỗi tiết thay đổi chói
 
Chênh lệch hai một tối đa khuây
 
Hai mươi mốt nửa trong hay
 
Hai mươi ba nửa trong này cuối năm.<ref>Nguồn: “Thơ Máy”</ref>
|Dòng thứ 1-2 chỉ 24 tiết khí theo mùa.
Dòng thứ 13-16 ta có công thức cho 2 tiết mỗi tháng.
|}
Trong khoảng thời gian giữa các tiết khí như Đại tuyết, Tiểu tuyết trên thực tế ở miền bắc Việt Nam không có tuyết rơi. (Trừ một số đỉnh núi cao như [[Phan Xi Păng]], [[Mẫu Sơn]] có thể có, tuy vậy tần số xuất hiện rất thấp và lại rơi vào khoảng thời gian của Tiểu hàn-Đại hàn).
Người dùng vô danh