Khác biệt giữa các bản “Joseph I của đế quốc La Mã Thần thánh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Trang đổi hướng mới
#đổi [[Joseph I, Hoàng đế La Mã Thần thánh]]
{{Infobox royalty|Monarch
| name = Joseph I