Khác biệt giữa các bản “Winston Churchill”

dịch tạm câu Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few - theo nguồn : https://www.voatiengviet.com/a/hoi-dap-anh-ngu-chuyen-cau-emphatic--sang-normal/1964481.html
(dịch tạm câu Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few - theo nguồn : https://www.voatiengviet.com/a/hoi-dap-anh-ngu-chuyen-cau-emphatic--sang-normal/1964481.html)
Các bài phát biểu của Churchill là cảm hứng to lớn cho tinh thần chiến đấu của Anh Quốc. Bài phát biểu đầu tiên của ông ở cương vị thủ tướng rất nổi tiếng với tên gọi "''Tôi không có gì để cống hiến ngoài máu, sự lao động, nước mắt và mồ hôi''". Ông đã hành động đúng theo đó và tiếp tục có hai bài phát biểu nổi tiếng khác ngay trước [[Không chiến tại Anh Quốc|Trận chiến nước Anh]]. Một bài với câu nói bất hủ, "''Chúng ta sẽ bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, dù với bất kỳ giá nào, chúng ta sẽ chiến đấu trên đất Pháp, chiến đấu trên biển, chiến đấu với không lực ngày càng vững mạnh, chiến đấu từ bờ biển vào đất liền, từ nông thôn ra thành thị, lên miền núi, chúng ta quyết không đầu hàng.''" Bài phát biểu kia cũng có một câu nổi tiếng "''Vì thế chúng ta hãy can đảm để thực hiện những nghĩa vụ của mình, và hãy hành động để, dù Đế chế Anh và Khối thịnh vượng chung của nó tồn tại hàng nghìn năm nữa''.'' ''"
 
Khi trận chiến nước Anh ở thời đỉnh điểm, sự can đảm của ông trước tình thế với câu nói đáng ghi nhớ "''Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few''", ( tạm dịch : Chưa bao giờ trong chiến tranh lại có biết bao triệu người chịu ơn một số ít người nhiều như vậy ), Ý nói về toàn dân Anh chịu ơn một số ít phi công Hoàng gia (Royal Air Force pilots) đã chận đứng phi công Ðức bay sang oanh tạc London và những vùng khác ở Anh quốc - câu nói này khiến ông được các phi công chiến đấu Đồng minh đặt tên hiệu là "[[The Few]]".
 
[[Tập tin:Cairo conference.jpg|nhỏ|trái|245px|[[Tưởng Giới Thạch]], [[Franklin D. Roosevelt]], và Churchill tại [[Hội nghị Cairo]] năm 1943]]
Người dùng vô danh