Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
 
==Thành viên Ủy ban hiện nay==
==Thành viên Ủy ban quahiện các thời kỳnay==
'''Bí thư'''
* [[Quách Thanh Côn]]: Ủy viên [[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 (2017-2022)|Bộ Chính trị]], Bí thư [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]], Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương kiêm Chủ nhiệm [[Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
 
'''Phó Bí thư'''
*''Khuyết''
 
'''Ủy viên''' (10)
# Tổng Cảnh giám [[Triệu Khắc Chí]]: Ủy viên Trung ương Đảng, [[Ủy viên Quốc vụ]], Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an
# [[Chu Cường]]: Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án [[Tòa án Nhân dân Tối cao (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)|Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc]]
# [[Trương Quân]]: Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng [[Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Trung Quốc)|Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc]]
# [[Uông Vĩnh Thanh]]: Ủy viên Trung ương Đảng, [[Phó chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc|Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Chính Hiệp]], Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc.
# [[Trần Nhất Tân]]: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, hàm [[Bộ trưởng]]
# Tổng Cảnh giám [[Trần Văn Thanh (chính khách Trung Quốc)|Trần Văn Thanh]]: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng [[Bộ An ninh Quốc gia (Trung Quốc)|Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc]]
# [[Trần Huấn Thu]]: Phó Tổng Thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Phó Chủ nhiệm [[Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]], hàm Bộ trưởng
# Thượng tướng Cảnh sát Vũ trang [[Vương Ninh]]: Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh [[Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc]]
# Phó Tổng Cảnh giám [[Hoàng Minh]]: Bí thư tổ Đảng [[Bộ Tình trạng khẩn cấp]], hàm Bộ trưởng
#Trung tướng [[Tống Đan]]: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Quân ủy Trung ương Trung Quốc
 
'''Tổng Thư ký'''
* [[Trần Nhất Tân]]: Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương
 
==Thành viên Ủy ban qua các thời kỳ==
===Khóa 19===
'''Bí thư'''
* [[Quách Thanh Côn]] : Ủy viên [[Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc|Bộ Chính trị]]、Bí thư [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]],[[Ủy viên Quốc vụ]],Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng kiêm Chủ nhiệm [[Ủy ban Quản lý toàn diện xã hội Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]]
 
'''Phó Bí thư'''
*''Khuyết''
 
'''Ủy viên''' (10)
* [[Uông Vĩnh Thanh]]:Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
 
==Thành viên Ủy ban qua các thời kỳ==
===Khóa 18===
;Bí thư
41.686

lần sửa đổi