Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tiền tố”

(Tạo với bản dịch của trang “Prefix”)
 
'''Tiền tố''' hay '''tiếp đầu ngữ''' là một [[phụ tố]] được đặt trước một từ.{{Sfn|Wilson|2011}} Thêm tiền tố vào một từ làm thay đổi ý nghĩa của từ đó. Ví dụ khi thêm tiền tố ''un-'' vào từ ''happy'', nó tạo ra từ trái nghĩa là ''unhappy''. 
 
Tiền tố, cũng giống như các phụ tố khác, có thể là một dạng gây thay đổi ý nghĩa, tạo ra một dạng mới của từ có cùng ý nghĩa cơ bản và có chung [[từ loại]] (nhưng đóng một vai trò khác trong câu), hoặc dạng dẫn xuất, tạo ra một từ mới với [[Ngữ nghĩa học|ngữ nghĩa]] mới và thỉnh thoảng cũng thuộc một [[từ loại]] khác.<ref>{{Chúcite thíchbook|last=Beard|first=Robert|title=The sáchHandbook of Morphology|year=1998|publisher=Blackwell|pages=44–45|accessdate=3 June 2013|chapter=She Derivation}}</ref> Tiền tố, giống như tất cả các phụ tố khác, thường là các hình thái morpheme.{{Sfn|Wilson|2011}}
 
== Xem thêm ==