Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
|succession= [[Vương thế tử tần]] [[nhà Triều Tiên]]
|reign= [[1400]]
|predecessor= <font color = "bluegrey">[[Định An Vương hậu|Đức phi Kim thị]]</font>
|successor= [[Tùy Thành Phủ phu nhân|Thục tần Kim thị]] (thực tế)<br/>[[Chiêu Hiến vương hậu|Kính tần Mẫn thị]] (danh nghĩa)
| succession1= [[Vương hậu]] [[nhà Triều Tiên]]