Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng Jitō”

!Nguyên văn:
!Phiên âm:
!Dịch thơ:<ref>{{Chú thích web|url=http://chimviet.free.fr/vannhat/nguyennamtran/thowaka/thowaka01.htm|tựa đề=Thơ waka trăm nhà|author=Nguyễn Nam Trân|publisher=Chim Việt Cành Nam|accessdate = ngày 26 tháng 3 năm 2018}}</ref><ref>{{cite book|title=Ogura Hyakunin Isshu|trans-title=Vườn thơ trăm hương sắc|publisher=Nhà xuất bản Thế giới||translator-last=Toàn|translator-first=Trần Thị Chung|author=Fujiwara no Teika|language=vi|publication-date=ngày 25 tháng 6 năm 2010}}</ref>
! '''Diễn ý:'''
|-