Khác biệt giữa các bản “Tào Bân”

không có tóm lược sửa đổi
== Gia đình==
Con gái của ông là Tào Hiền phi của Tống Chân Tông, cháu gái là Tào hoàng hậu của Tống Nhân Tông, được khen là "thánh hậu". Chắt ngoại gái là Cao hoàng hậu, tức hoàng hậu của [[Tống Anh Tông]]. Tào hoàng hậu có một người anh em là Tào Dật, là hình tượng [[Tào quốc cữu]] trong [[bát tiên]]. Tương truyền đời sau của Tào Bân còn có một người trở thành nữ thần tiên, chính là tác giả của "Linh Nguyên đại đạo ca" của Đạo gia, Tào Văn Dật chân nhân.
 
== Xem thêm ==
* [[Phan Mỹ (Bắc Tống)|Phan Mỹ]]
* [[Cao Hoài Đức]]
* [[Thạch Thủ Tín]]
* [[Dương Nghiệp]]
 
== Chú thích ==