Khác biệt giữa các bản “Mặt trận Bắc Phi”

Free France
(Free France)
|territory=
|result=Đồng Minh chiến thắng
|combatant1={{flag|Australia}}<br />{{flag|Canada|1921}}<br />{{flagicon|Czechoslovakia}} [[Tiệp Khắc]]<br />{{flagicon|France}} [[Lực lượng Pháp quốc Tự do|Lực lượng Pháp kháng chiến]]<br />{{flagicon|India|British}} [[Ấn Độ]]<br />{{flagicon|New Zealand}} [[New Zealand]]<br />{{flagicon|South Africa|1928}} [[Cộng hòa Nam Phi|Nam Phi]]<br />{{flagicon|Poland}} [[Lực lượng kháng chiến Ba Lan]]<br />{{flagicon|United Kingdom}} [[Vương quốc Anh]]<br />{{flagicon|United States}} [[Hoa Kỳ|Mỹ]]<br />{{flag|GRE|name=Hy Lạp}}
|combatant2={{flagicon|Italy|1861-state}} [[Phát xít Ý]]<br />{{flag|Nazi Germany|name=Đức Quốc xã}}<br />{{flagicon|France}} [[Chính phủ Vichy]]
|commander1={{flagicon|UK}} [[Harold Alexander]]<br />{{flagicon|UK}} [[Claude Auchinleck]]<br />{{flagicon|United States|1912}} [[Dwight D. Eisenhower|Dwight Eisenhower]]<br />{{flagicon|UK}} [[Archibald Wavell]]
3

lần sửa đổi