Khác biệt giữa các bản “Tiếng Phạn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{1000 bài cơ bản}}
{{thiếu nguồn gốc}}
{{Tóm tắt về ngôn ngữ |t
name = Tiếng Phạn |
nativename = संस्कृतम् |
familycolor = lawngreen |
fontcolor = |
states = [[Châu Á]] | 3+
region = [[Ấn Độ]] và một số vùng của [[Nam Á]] và [[Đông NamNttttam Á]]; nhiều học giả Phật học tại các nước [[Đông Á]] như [[Trung Quốc]], [[Nhật Bản]], [[Thái Lan]] và [[Việt Nam3Nam]] cũng có thể dùng được tiếng Phạn. |
Ai speakers = 6.106 (thống kê [[1981]]); 194.433 số người nói như thứ tiếng thứ hai (thống kê [[1961]]) |
speakers2 = |
rank = ''không trong 100 hạng đầu tiên'' |
Người dùng vô danh