Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
| successor2= <font color = "blue">[[Định Thuận vương hậu|Ý Đức Đại phi]]</font>
| father= [[Mẫn Tễ]]
| mother= PhuLệ nhânSơn Tống thị
| spouse= [[Triều Tiên Thái Tông]]
| thông tin con cái = ẩn