Khác biệt giữa các bản “Nguyên Kính Vương hậu”

không có tóm lược sửa đổi
|predecessor= <font color = "grey">[[Định An Vương hậu|Đức tần Kim thị]]</font>
|successor= <font color = "blue">[[Tùy Thành Phủ phu nhân|Thục tần Kim thị]]</font>
| succession1= [[VươngDanh sách vương hậu]] [[nhà Triều Tiên|Vương phi nhà Triều Tiên]]
| reign1= [[1400]] – [[1418]]
| reign1-type= Tại vị