Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kính lúp”

Ảnh của kính
n (→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:06.6279011)
(Ảnh của kính)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Kính 50.4 Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn ? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn ?
[[Tập tin:Kính lúp.JPG|nhỏ|trái|180px|Kính lúp]]
Đáp án: Dùng kính lúp có số bội giác 3x ta sẽ thấy ảnh lớn hơn khi dùng kính lúp có số bội giác 2x khi quan sát cùng một vật trong cùng một điều kiện quan sát. Kính lúp 2x có tiêu cự dài hơn kính 3x.
 
50.5 Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.
a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.
b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?
c. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?
Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để tính.
Đáp án:
a. Dựng ảnh như hình 50.3
 
 
b. Ảnh này là ảnh ảo
c. Hai tam giác OAB và OA’B’ đồng dạng với nhau nên: A’B’/AB = OA’/OA = OA’/8 (1)
Hai tam giác F’OI và F’A’B’ đồng dạng với nhau nên:
A’B’/OI = F’A’/F’O = (10 + OA’)/10 = 1 + OA’/10.
Vì OI = AB ta có: 1 + OA’/10 = A’B’/AB = OA’ /8.
Từ đó suuy ra: OA’ = 40 cm. Thay trở lại (1) ta được: A’B’/AB = OA’ /8 = 40/8 = 5
Hay A’B’ = 5 AB. Vậy ảnh lớn gấp 5 lần vật.
 
50.6*
a. Dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ cao 1mm. Muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet ?
Gợi ý: Hãy dựng ảnh, không cần đúng tỉ lệ. Dựa vào hình vẽ để tính.
b. Dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm để quan sát vật nói trên. Ta cũng muốn có ảnh ảo cao 10 mm thì phải đặt vật cách kính bao nhiêu xentimet ? Lúc đó ảnh cách kính bao nhiêu xentimet ?
c. Cho rằng trong cả hai trường hợp, người quan sát đều đặt mắt sát sau kính để nhìn ảnh ảo. Hỏi trong trường hợp nào người ấy có cảm giác là ảnh lớn hơn ?
Đáp án:
a. Xem hình 50.3. Theo như kết quả của bài 50.5 ta có: A’B’/AB = F’A’/F’O = (F’O+ OA’)/F’O hay 10/1 = (10+OA’)/10. Từ đó suy ra OA’ = 90 cm.
Mặt khác ta có: A’B’/AB = OA’/OA hay 10/1 = 90/OA.
Vậy vật cách kính 9 cm và ảnh cách kính 90 cm.
 
 
b. Giải tương tự như trên ta có:
A’B’/AB = F’A’/F’O = (F’O+OA’)/F’O hay 10/1 = (40+OA’)/40
Từ đó suy ra: OA’= 360 cm.
Mặt khác ta có: A’B’/AB = OA’/OA hay 10/1 = 360/OA.
Từ đó suy ra OA = 36 cm.
Vậy vật cách kính 36 cm và ảnh cách kính 360 cm.
c. Trong cả hai trường hợp ảnh đều cao 10mm. Trong đó trường hợp a thì ảnh cách mắt có 90 cm, còn trong trường hợp b ảnh cách kính đến 360 cm. Như vậy, trong trường hợp a ảnh nằm gần mắt hơn và người quan sát sẽ thấy ảnh lớn hơn so với trường hợp b.
 
 
 
50.7 Ai trong số các người kể dưới đây không cần sử dụng kính lúp trong công việc của mình?
A. Một người thợ sửa đồng hồ.
B. Một nhà nông nghiên cứu về sâu bọ.
C. Một nhà địa chất nghiên cứu sơ bộ một mẫu quặng.
D. Một học sinh đang đọc sách giáo khoa.
Đáp án: D
Giải thích
 
 
50.8 Thấu kính hội tụ có tiêu cự nào dưới đây không thể dùng làm kính lúp được?
A. 10 cm
B. 15 cm
C. 5 cm
D. 25cm
Đáp án: D
 
50.9 Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào?
A. Một ảnh thật, ngược chiều vật.
B. Một ảnh thật, cùng chiều vật.
C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật.
D. Một ảnh ảo, cùng chiều vật.
Đáp án: D
Giải thích
 
50.10 Trên giá đỡ của một thấu kính có ghi 2,5x. Đó là:
A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5 cm.
B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5 cm.
C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm.
D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm.
Đáp án: C
[[Tập tin:Kính lúp.JPG|nhỏ|trái|180px|Kính lúp]]
[[Tập tin:Ảnh ảo thấu kính hội tụ.png|nhỏ|180px|Tạo ảnh ảo bằng kính lúp]]
'''Kính lúp''', hay '''kiếng lúp''', ([[tiếng Pháp]]: ''loupe'') là một [[thấu kính|thấu kính hội tụ]] thường được dùng để khuếch đại hình ảnh. Nó có [[đường kính]] từ vài [[xentimét|cm]] đến khoảng vài chục cm, thường được bảo vệ bởi một khung, có thể có thêm tay cầm. Nó là dạng đơn giản nhất của [[kính hiển vi]].
Người dùng vô danh