Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{bài cùng tên|Nguyễn Thị Nghĩa (định hướng)}}
{{Thông tin đại biểu quốc hội
Tên| thườngtên gọi:= Nguyễn Thị Nghĩa
| hình =
| chú thích hình =
| đại biểu = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Đại biểu]] [[Quốc hội Việt Nam]]
| khóa = [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]
| nhiệm kỳ = 1997 - 2002
Nơi| ứngtỉnh cử: TP= [[Hải Phòng]]
| số phiếu =
| tỉ lệ =
Đại biểu| chuyên trách: Không=
| ủy ban =
| chức vụ = <!-- chức vụ trong quốc hội -->
| đại biểu 2 = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Đại biểu]] [[Quốc hội Việt Nam]]
| khóa 2 = [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII|khóa XIII]]
| nhiệm kỳ 2 = 2011 - 2016
| tỉnh 2 = [[Hải Phòng]]
| số phiếu 2 =
| tỉ lệ 2 =
| chuyên trách 2 =
| ủy ban 2 =
| chức vụ 2 =
| đại biểu 3 = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Đại biểu]] [[Quốc hội Việt Nam]]
| khóa 3 = [[Quốc hội Việt Nam khóa |khóa XIV]]
| nhiệm kỳ 3 = 2016 - 2021
| tỉnh 3 = [[Hải Phòng]]
| số phiếu 3 =
| tỉ lệ 3 =
| chuyên trách 3 = không
| ủy ban 3 = [[Ủy ban Đối ngoại Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Đối ngoại]]
| chức vụ 3 =
| đảng = {{CSVN}}
| sinh = {{ngày sinh và tuổi|1960|12|6}}
Quê| quán:nơi sinh = xã [[Tân Phong, Kiến Thụy|Tân Phong]], huyện [[Kiến Thụy]], TPthành phố [[Hải Phòng]]
| mất =
| nơi mất =
| cư trú =
Trình| độlý luận chính trị: = Cử nhân chính trị
Trình| độhọc chuyênvấn môn:= Cử nhân Kinh tế
| đại học =
| nghề =
| dân tộc = [[Người Việt|Kinh]]
| tôn giáo = [[Không tôn giáo|không]]
}}
 
'''Nguyễn Thị Nghĩa''' (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1960) là [[chính trị gia]] người Việt Nam. Bà hiện là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] khóa XIV (2016-2021), thuộc đoàn đại biểu thành phố [[Hải Phòng]]. Bà từng là đại biểu quốc hội [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]]. Bà thuộc đoàn đại biểu [[Hải Phòng]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate = ngày 5 tháng 9 năm 2012}}</ref><ref>http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/28/1396/Nguyen-Thi-Nghia.aspx</ref>
 
==Tiểu sử ==
Tên thường gọi: Nguyễn Thị Nghĩa
 
Ngày sinh: ngày 6 tháng 12 năm 1960
 
Giới tính: Nữ
 
Dân tộc: Kinh
 
Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng
 
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 
Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam
 
Nơi làm việc: Thành ủy Hải Phòng
 
Ngày vào đảng: ngày 1 tháng 9 năm 1983
 
Nơi ứng cử: TP Hải Phòng
 
Đại biểu Quốc hội khoá: X, XIII, XIV
 
Đại biểu chuyên trách: Không
 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
 
== Tham khảo ==