Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Nghĩa (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| chức vụ 2 =
| đại biểu 3 = [[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Đại biểu]] [[Quốc hội Việt Nam]]
| khóa 3 = [[Quốc hội Việt Nam khóa XIV|khóa XIV]]
| nhiệm kỳ 3 = 2016 - 2021
| tỉnh 3 = [[Hải Phòng]]