Khác biệt giữa các bản “Vincent Martella”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| name = Vincent Martella
| image = Vincent Martella 2011.jpg
| caption = Martella attại thebuổi worldra premieremắt forphim ''[[Cars 2]]'' intoàn Junecầu vào tháng 6 năm 2011
| birth_name = Vincent Michael Martella
| birth_date = {{Birth date and age|mf=yes|1992|10|15}}